Bel Edo Dijkgraaf rechtstreeks: 06-45622210

Parkeerautomaat voor ontduikers wegenbelasting

Foto van auteur
Door: Edo Dijkgraaf

‘Wat is dat?’ Mijn buurman wijst naar een nieuw stuk beton in het trottoir. Eerlijk gezegd heb ik geen idee, maar ik weet zeker dat het kan dienen als de fundering voor een grap. ‘Daar komt een parkeerautomaat te staan voor mensen die geen wegenbelasting betalen in Nederland.’

  • ‘Huh? Nee!’
  • ‘Jawel, maar maak je niet druk, die automaat rekent niet extra als je auto op diesel of lpg rijdt.’
  • ‘Jij maakt grapje?’
  • ‘Nee, tuurlijk niet! Dacht je nou echt dat het alsmaar kon voortduren? Jullie wonen hier al jaren naast ons. Ik schat dat jij en je huisgenoten maandelijks 1.000 euro wegenbelasting ontduiken, dus die automaat hebben ze snel terugverdiend.’

De buurman komt uit Polen en woont in een pand bij ons op de hoek. Grommend loopt hij weg. Reeds bij het openslaan van de voordeur, begint hij te schreeuwen. Altijd raak, want als je met een man of tien (?) in een bovenwoning woont, vind je altijd wel een luisterend oor. Het klinkt opgewonden en wat hij roept zal hij vast niet in dezelfde bewoordingen herhalen als zijn moeder naast hem staat.

Parkeerautomaat voor wegenbelastingvluchtelingen?

Waarom deel ik mijn grap op het meest serieuze deel van deze website? Welnu, dat komt door de uitwerking ervan. Ik maakte mijn grap afgelopen donderdag en was allang vergeten dat ik hem überhaupt gemaakt had. Dat wil zeggen, tot een buurtbewoner me vanmorgen wist te vertellen dat “ze eindelijk iets gaan doen aan de ongelijkheid”. Het zou weleens afgelopen zijn met al die dikke Poolse dieselbakken.

Mijn persoonlijke ergernis heeft trouwens niets te maken met het ontduiken van wegenbelasting, maar daarover later.

Rotterdam kan haar borst nat maken

Wat me raakte, was het “ze eindelijk iets gaan doen aan de ongelijkheid”. Het deed me direct denken aan het rechtvaardigheidsgevoel van mensen (klik). Mijn grap was een eigen leven gaan leiden. Dat had ik niet verwacht. Ik schrok van het lopende vuurtje dat aan mijn grap de toon van een officieel decreet van de Coolsingel had gegeven.

In een tijd waarin overheden toch al kampen met het juist informeren van burgers, zou men harder haar best moeten doen met het wegnemen van brandstof. Je weet immers nooit hoe een lopend vuurtje een enge veenbrand wordt.

Het rechtvaardigheidsgevoel is iets om rekening mee te houden, want de pijn klinkt door in het verhaal over de parkeerautomaat voor wegenbelastingvluchtelingen. De gemeente Rotterdam hanteert een parkeernorm van 1,1 auto’s per huishouden in onze buurt en baseert haar telling natuurlijk niet op auto’s die niet bij de RDW en/of de Belastingdienst geregistreerd zijn. De ergernis groeit gestaag als je je auto weer eens een paar straten verderop moet parkeren. Tel daar de irritatie bij op dat het gros diesel of lpg tankt zonder leeg te lopen op de houderschapsbelasting, dan snap je hoe het gevoel van ongelijkheid ontstaat.

De buurman heeft gelukkig gevoel voor humor

Voor de zekerheid ben ik nog wel even bij de buurman geweest. Hij kon wel lachen om mijn grap. Het is geen onaardige kerel. Nou ja, als hij wegenbelasting zou betalen.

Maar waar erger ik me dan aan?

Zoals gezegd begrijp ik de onvrede, maar ik kan me niet boos maken om een groep weggebruikers die de overheid dwingt slimmer te worden. Wat mij boos maakt, is de nonchalance van Rotterdam.

Rotterdam geeft aan niet te weten hoeveel arbeidsmigranten er in Rotterdam wonen, maar schat dat een kwart zich in Rotterdam inschrijft.

Ik kan er slecht tegen als de brandweer niet weet naar hoeveel mensen ze moeten zoeken. Zo ga je niet om met mensen die beroepsmatig gevaar lopen om het leven van anderen veilig te stellen. Zeker niet als je ieder jaar in december met je vingertje in de lucht staat te roepen dat we onze hulpverleners moeten respecteren, want dat is allemaal nogal dubbel.

Via Facebook kwam de vraag waar die betonnen voet nu daadwerkelijk voor dient. Exact weet ik het niet, maar er is een apparaat op de voet geplaatst (zie: hieronder).

Apparaat op het Scheepvaartplein in Hoek van Holland. Er lijkt een bos lelies aan het apparaat te zijn vastgemaakt. Op het apparaat staat "Rotterdam Circulair". Ook zijn er tekeningen van botten, bloemen en bladeren op te zien, dus het zal een GFT-bak zijn?

Update! (17-7-2021)

Direct na het weekend is er een apparaat op de betonnen voet geplaatst. Er hangen sindsdien bloemen aan het apparaat, dus hij is vast feestelijk in gebruik genomen. Op het apparaat staat Rotterdam Circulair; we hebben goede hoop dat de gemeente Rotterdam een medewerker heeft aangesteld die iets met milieu gaat doen. Ook is het apparaat voorzien van een taglezer, dus mogelijk is het apparaat alleen voor medewerkers van de gemeente.

Plaats een reactie

Home van ComBron » Parkeerautomaat voor ontduikers wegenbelasting