Bel Edo Dijkgraaf rechtstreeks: 06-45622210

Contrastversie favicon ComBron Communicatie Rood in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur

Rood staat voor snelheid en kracht. Rood is de machtsdrive. Rood kent geen mededogen. Het doel is wat telt. Erop of eronder.

Het rode aandeel van de organisatie is altijd alert op dreiging, reageert snel en impulsief, eist respect. In het verlengde van paars beschermt het de eigen kring wantrouwt anderen. Rood is als een leeuwin wakend over haar jongen. Samenwerking met rood bestaat eigenlijk niet, omdat rood geen rekening houdt met de buitenwereld.

Rood in de organisatie

Waar macht centraal staat, is rood actief. Rood bakent het territorium van de organisatie af. Rood maakt zich niet druk om corporate gouvernance, daarom is het logisch dat altijd voor zichzelf kiest.

Rood is woede, ongeduld, scheppingsdrang, pioniersgeest, durf, besluitvaardigheid, domeingevoel, macht en kracht. Het rode aandeel bezorgt de organisatie een deel van haar identiteit, omdat rood de grenzen bepaalt.

Rood kan het niet alleen

Wat heel dubbel is, is dat rood nodig is om te overleven, maar dat rood alleen geen bestaansmogelijkheid heeft. Als rood alleen was, was er geen strijd nodig.

Kansen voor veranderen in een door rood gedomineerde organisatie

Vernieuwingsdrang hoeft niet op rood te rekenen. Rood wantrouwt alles dat van buiten naar binnen wordt gehaald. Je hoeft de hoop op vernieuwing echter niet direct te laten varen, want in combinatie met andere kleuren kan rood best een promotor voor verandering zijn. Als het op de juiste manier gebracht wordt, kan rood worden uitgedaagd. Rood is immers voor niets of niemand bang.

Voorbeelden van rode organisaties

Er bestaan geen rode organisaties, maar wel organisaties met meer rood dan andere organisaties. Hedgefunds hebben veel rood i.c.m. oranje.

Afbeelding over organisatiecultuur in kleuren met de tekst: "ROOD in de ORGANISATIE".

Bij hulpverleningsorganisaties is rood vooral terug te zien bij afdelingen of bestuurders. De vrijgevochten positie van sommige agentschappen en ZBO’s is meestal te danken aan een bestuurder met een hoog rood gehalte.

Home van ComBron » Communicatie » Organisatiecultuur van hulpverlening en crisisbeheersing in kleuren » Rood in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur