Bel Edo Dijkgraaf rechtstreeks: 06-45622210

Contrastversie favicon ComBron Communicatie Geel in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur

Geel is de intellectuele drive. Voor organisaties met veel geel is de wereld een aaneenschakeling van dynamische systemen, die allemaal begrepen en geduid moeten worden.

Opvallend aan geel is, dat er pas wordt gehandeld als alles duidelijk is. Een organisatie met een hoog geel gehalte is gebaat bij zoveel mogelijk intellectuele vrijheid, zonder rekening te hoeven houden met ideologieën. Het maakt een organisatie tot een eenling of tot een onafhankelijke adviseur.

Geel in organisaties

Hoog geel georiënteerde organisaties houden zich bezig met de theorie. Als de organisaties zich bezighouden met crisisbeheersing en rampenbestrijding dan is dat op het gebied van beleid en onderzoek. Net als groen is geel kritisch. Geel is echter niet sociaal. Geel verkiest de ratio boven de gezelligheid en normatief boven pragmatisch.

Geel en de massa gaan niet samen

Hoog gele organisaties gaan rationeel met kennis om. De ratio sluit echter niet aan bij de beleving van de massa. Graves toont zich op pagina 93 van Levels of human existence iemand met een hoog geel gehalte (vrij vertaald):

…de uitkomst van het onderzoek/het bewijs heeft nu duidelijk aangetoond dat de massa het altijd mis heeft en dat men het idee dat we allemaal gelijk zijn eerst eens moet verlaten. […] Er bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs dat er ooit twee mensen in gelijkheid geboren zijn en dat is de basis van waaruit men zou moeten werken aan problemen met dit standpunt.

Clare W. Graves

Kansen voor vernieuwing en veranderen in gele organisaties

De kansen voor vernieuwing en veranderingstrajecten zijn min of meer gelijk aan de situatie bij groen. Dit komt doordat gele organisaties in het geval van autonomie op hetzelfde niveau verkeren. Het conflict dat de voorkeur voor de ratio met zich meebrengt, zorgt ervoor dat de inzet van zoiets als social media op een heel eigen wijze door gele organisaties worden ingezet. Wiki’s, Blackboard en blogs waarop niet gereageerd kan worden (bewust uitgeschakeld) in plaats van de Instagram, Facebook en Twitter.

Afbeelding over organisatiecultuur in kleuren met de tekst: "GEEL in de ORGANISATIE".
Home van ComBron » Communicatie » Organisatiecultuur van hulpverlening en crisisbeheersing in kleuren » Geel in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur