Bel Edo Dijkgraaf rechtstreeks: 06-45622210

Contrastversie favicon ComBron Communicatie Oranje in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur

Oranje in organisaties staat voor competitie en winnen. Oranje is de competitie drive. Voor oranje is telt het resultaat. De wereld is het speelveld van oranje. Overal liggen de kansen voor het oprapen. Door flink de schouders eronder te zetten, wordt het een succes. Voor oranje is de wereld maakbaar.

Oranje creëert welvaart, hetzij van korte duur. Verkopers die oranje georiënteerd zijn, weten snel omzet te genereren. Ze genereren ook meer omzet dan groen georiënteerde verkopers. De reden dat oranje het toch niet wint van groen, is omdat oranje geen band ontwikkelt met de andere partij.

Oranje in de organisatie

In vergelijking met paars, rood en blauw, is oranje meer naar buiten gericht. Oranje wil waardering en is daarom bezig met corporate gouvernance. Organisaties met meer oranje kunnen beter samenwerken, omdat het voor oranje organisaties telt hoe de partners waarmee wordt samengewerkt over oranje denken. Oranje kan daarom ook goed dienen als buffer tussen rood en de buitenwereld. Het kan de scherpte van rood wat verzwakken, waardoor het beter landt bij andere organisaties.

Minder populair na de kredietcrisis

Tot de kredietcrisis die in de zomer van 2007 ontstond werd het marktmechanisme de onzichtbare hand vaak positief gekoppeld aan oranje gedrag, waarbij oranje staat voor het nastreven van eigen doelen (Adam Smith – The Wealth of Nations). Motivatie voor Adam Smith was zijn christelijke levensovertuiging. Voor hem was de onzichtbare hand het werk van God. Smith vermeldde er bij dat een aanzienlijke structuur van regulering en instellingen noodzakelijk is om de onzichtbare hand noodzakelijk zijn, om het mechanisme efficiënt te laten werken.

Kansen voor vernieuwing en verandering in oranje organisaties

Vernieuwing en veranderen krijgt volop kansen bij oranje, omdat het veranderen oranje kan helpen bij het bereiken van doelen. Vernieuwing helpt oranje nieuwe kansen te vinden en situaties met elkaar te vergelijken. Op het gebied van corporate gouvernance (framing en webcare) sluit dit tijdperk goed aan op de behoeften van oranje.

Afbeelding over organisatiecultuur in kleuren met de tekst: "ORANJE in de ORGANISATIE".

Voorbeelden van oranje organisaties

Er bestaan geen oranje organisaties. Wel bestaan er oranje georienteerde afdelingen en directies binnen crisisbeheersingsorganisaties. Omdat oranje vaak te vinden is in commercieel ingestelde organisaties, zal het gehalte toenemen als het aantal publiek-private samenwerkingsovereenkomsten en de vermarkting toeneemt.

Home van ComBron » Communicatie » Organisatiecultuur van hulpverlening en crisisbeheersing in kleuren » Oranje in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur