Bel Edo Dijkgraaf rechtstreeks: 06-45622210

Contrastversie favicon ComBron Communicatie Blauw in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur

Blauw staat voor orde en zekerheid. Blauw is de ordeningsdrive. Blauw wil overal regeltjes voor en blauw wil alles structureren.

Angelsaksisch werken is blauw. Er zijn diverse crisisbeheersingsorganisaties met een hoog blauw gehalte. Deze organisaties zijn sterk hiërarchisch georganiseerd. Systematisch werken is vanzelfsprekend. Onverwachte gebeurtenissen gaan niet goed samen met blauw. De medewerkers van blauw zijn loyaal en trouw.

Blauw in de organisatie

Bureaucratisch ingestelde organisaties hebben een hoog blauw gehalte. Blauw is ontwikkeld om stabiliteit te brengen. Medewerkers die graag gestructureerd werken passen goed bij blauwe organisaties. Blauw is als een machine. Als de machine goed onderhouden wordt, en er niets anders gevraagd wordt dan een standaard product, dan is blauw een goed systeem.

Initiatief van medewerkers is lastig…

Op iedere vraag is een antwoord, omdat de vragen van te voren bedacht zijn. Als de medewerkers zelf dingen gaan bedenken, ontstaan er risico’s. Om die reden is initiatief niet gewenst bij blauw. Blauw is juist bedacht om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

Afbeelding over organisatiecultuur in kleuren met de tekst: "BLAUW in de ORGANISATIE".

Het is niet de bedoeling van blauw om medewerkers teleur te stellen die zich graag extra willen inzetten. Voor blauw is een medewerker een deel van het systeem en dus is de medewerker nodig. Blauw vraagt niets extra’s van medewerkers, zoals het ook nooit medewerkers zal ontzien. Het past gewoon niet in het systeem.

…maar niet onmogelijk

Kansen voor vernieuwing en veranderen in een blauwe organisatie

Als een verandering kan bijdragen aan de stabiliteit, dan heeft veranderen potentieel voor blauw. Daarom zal blauw proberen regels op te stellen voor een veranderingstraject. Om veranderen succesvol te laten zijn (te laten slagen) bij blauw, moet er worden samengewerkt in een combinatie met groen en geel.

De bovenstaande videoclip is een prachtig initiatief van de (voormalige) Utrechtse wijkagent Dwight van de Vijver.

Voorbeelden van blauwe organisaties

Bij blauwe organisaties wordt het eerst gedacht aan de politie, gemeenteambtenaren en rijksambtenaren, maar ook bij de brandweer staat alles beschreven en is er voor iedere handeling een draaiboek. De 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GGD GHOR) hebben ook veel blauw. Ook bij de diensten “van buiten” die bijvoorbeeld door publiek-private constructies zijn toegevoegd aan crisisbeheersingsorganisaties, zoals beveiligingsdiensten is er veel blauw in de organisatie.

Home van ComBron » Communicatie » Organisatiecultuur van hulpverlening en crisisbeheersing in kleuren » Blauw in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur