Bel Edo Dijkgraaf rechtstreeks: 06-45622210

Contrastversie favicon ComBron Communicatie Plaatsing Rode NT1-A microfoon tijdens opname

Algemene tips voor de plaatsing van de Rode NT1-A microfoon tijdens opnames, maar ook specifieke tips voor het opnemen van zang, spraak, elektrische gitaar, elektrische bas, piano, akoestische gitaar en drums.

 • De gouden stip aan de voorkant van de Rode NT1-A geeft de voorzijde van de microfoon en het meest gevoelige deel van het cardioïde patroon aan. Zorg ervoor dat u de zijde met de stip richt naar de geluidsbron die u wilt opnemen.
 • Microfoontechniek, of het geluid krijgen waarnaar u streeft, vereist experimenteren.
  We raden aan dat u start met de EQ-instelling van het kanaal op ‘Off’ of ‘flat’ (geen versterking, begrenzing of compressie). Probeer het gewenste geluid te verkrijgen door ofwel geluid reflecterende (kaatsende) of geluid absorberende panelen onder verschillende hoeken in de buurt van de opgenomen bron te plaatsen.
 • Het wijzigen van de akoestische eigenschappen van de opnameruimte is onze aanbevolen eerste benadering voor het verkrijgen van de beste geluidskwaliteit. Vergeet niet dat je de akoestische eigenschappen van een kamer niet kunt veranderen met EQ.
  Wanneer het gewenste geluid is bereikt (op de manier zoals hierboven beschreven is), dan kunnen EQ en effecten zoals reverb (galm) of andere vormen van signaalbewerking worden toegepast voor verbetering, hetzij dat ze met mate moeten worden ingezet.
 • Het is de moeite waard te vermelden dat het begrenzen (“cutting”) van een bepaalde geluidsfrequentie de voorkeur verdient boven het versterken van een andere. Versterken kan voor meer ruis zorgen en dus adviseren we het zo min mogelijk te doen.Zoals met veel andere aspecten van het opnameproces, is het vinden van “je eigen geluid” een kwestie van experimenteren.

Zang en spraak opnemen

 • We raden het ten zeerste aan om het meegeleverde popshield (popfilter) te gebruiken voor alle vocale opnames. Dit helpt plosieve geluiden te minimaliseren. Harde ‘P’, ‘B’, ‘T’ en ‘K’ geluiden die een plotse straal lucht produceren, kunnen er namelijk voor zorgen dat de capsule overbelast wordt en een ‘ploppend’ geluid produceert.
 • Vocht (om het even in welke hoedanigheid) op de microfooncapsule kan problemen veroorzaken bij condensatormicrofoons. Het gebruik van het popfilter vermindert het risico van speeksel op de microfooncapsule.
 • Verschillende factoren, waaronder de akoestiek, de vocale prestaties en de toonhoogte van de zangstem (of de zanger een hoge of diepe stem heeft) zijn van invloed op de positie van de microfoon en het popfilter ten opzichte van de zanger.
 • Een ideale referentie is om te beginnen met het popfilter direct voor de vocalist en ongeveer 15 cm (6 “) van de microfoon af. Dit zal helpen de artiest op een constante minimale afstand van de microfoon te houden en draagt er zo aan bij aan het verkrijgen van redelijke opnameniveaus.
 • Er moet worden geëxperimenteerd met de hoek van waaruit de microfoon wordt toegezongen, omdat er verschillende effecten kunnen worden bereikt als de hoek tot de voorkant van de microfoon (de gouden stip) varieert.

Elektrische gitaar of elektrische bas opnemen

 • Om een gitaar- of basversterker met een microfoon op te nemen (in tegenstelling tot directe invoer van het instrument) kan een microfoon dichtbij de luidspreker van de versterker worden geplaatst, enigszins naar de zijkant (dus niet loodrecht) van de luidspreker gericht.
 • Indien er geen PAD beschikbaar is, kan het nodig zijn de microfoon verder van de luidspreker te plaatsen om vervorming van het geluid te voorkomen bij een hoog volume.

Piano opnemen

 • Om een piano met behulp van een enkele microfoon op te nemen, dient u de microfoon ongeveer 60 cm (2 “) boven het midden van het klavier, iets naar de voorkant van de piano gericht te plaatsen.
 • Om een piano met een “matched-pair” NT1-A microfoons op te nemen met behulp van een X-Y-opstelling, moet de microfoons in een hoek van 90 tot 110 graden ten opzichte van elkaar worden opgesteld. Boven de hamers wordt één microfoon gericht op de snaren van de lage tonen en de andere naar de snaren van de hogere tonen. De gouden stippen op de microfoons moeten naar de piano wijzen.
  Een effectief stereobeeld kan worden bereikt, als de lagere frequenties aan de linkerkant en hogere frequenties aan de rechterkant worden opgenomen.

Akoestische gitaar opnemen

 • De gebruikelijke positie bij het opnemen van een akoestische gitaar met één microfoon is als volgt. De microfoon wordt tussen de 20 en 30 centimeter van de voorkant van het instrument geplaatst, waar de hals en het kast samenkomen. Pas de afstand en positie aan om tot gewenste resultaat te komen. Dit is afhankelijk van het instrument, de manier van spelen en het gewenste geluid.
 • Een alternatieve opnametechniek is het plaatsen van een kleinmembraan condensatormicrofoon (zoals de NT5 of NT55) vlakbij de gitaar en deze te combineren met een grootmembraan condensatormicrofoon zoals de NT1-A op een afstand van ongeveer een meter. De door de beide microfoons opgenomen geluiden die door elke microfoon worden opgenomen, kunnen vervolgens naar wens worden gemixt.

Drums opnemen

Er zijn verschillende manieren om drumkits op te nemen. Enkele microfoons ‘overhead’, meerdere microfoons (X-Y of als spaced pair) of meerdere individuele microfoons vlakbij de drums en cimbalen (“close miking”).

Om een kit op te nemen met één enkele microfoon, raden we aan dat u begint met het plaatsen van de microfoon boven het directe midden van de kit op dezelfde hoogte als de set breed is (zie hieronder), met de voorkant van de microfoon (gouden stip) naar beneden gericht .

De microfoon zo hoog als de drumkit breed is (foto: Rode).

Om de drumkit op te nemen met twee erboven geplaatste microfoons, moeten de microfoons op een vergelijkbare hoogte worden geplaatste als bij de opname met één microfoon en, afhankelijk van het formaat van het drumstel ongeveer 1 tot 2 meter van elkaar worden gepositioneerd. De microfoons moeten zich op gelijke afstand van de snaredrum bevinden.

Om een drumstel op te nemen met een “matched-pair” volgens de X-Y-opnametechniek, moeten de microfoons op dezelfde hoogte en locatie worden geplaatst als bij de techniek met één microfoon, met de voorkant van elke microfoon (gouden stip) naar beneden en in een hoek van 90 tot 110 graden ten opzichte van elkaar.

Home van ComBron » Handleidingen » Handleidingen gereviewde apparatuur en software » Rode NT1-A Nederlandse handleiding » Plaatsing Rode NT1-A microfoon tijdens opname