Bel Edo Dijkgraaf rechtstreeks: 06-45622210

Tracks opnieuw ordenen/indelen in de Tracks-index

Een aantal van de meest voorkomende bedieningen van sporen (tracks) zijn samen te vinden in de Tracks-index. Deze sporenindex is toegankelijk door op het Index-paneel te klikken en het tabblad Tracks te selecteren.

De getoonde tracklijst laat alle huidige tracks in de tijdlijn en hun positie en attributen zien. De sporen kunnen allemaal rechtstreeks in de Tracks Index worden gewijzigd.

Tekening Track Index DaVinci Resolve.

Indexkolommen van tracks

Elke track toont kolommen met informatie. Afhankelijk van welke informatie voor jou het belangrijkst is, kunnen de kolommen worden verplaatst door de koppen van de kolommen naar links of naar rechts te slepen. Door op een trackrij te klikken, wordt de track voor wijziging geselecteerd.

De beschikbare informatiekolommen zijn:

  • Kleur: De huidige kleur van de track wordt weergegeven. Klik met de rechtermuisknop ergens in de rij en kies Change Track Color om de kleur aan te passen.
  • #: Toont de huidige trackvolgorde. U kunt de volgorde van de tracks herschikken door het nummer in deze kolom omhoog of omlaag te slepen in de trackhiërarchie en vervolgens de muisknop los te laten. Het daadwerkelijke tracknummer (V1, A1, enz.) verandert niet, maar de track die aan dat nummer is toegewezen, zal wèl veranderen.
  • Name: De naam van de track. Je kunt in dit veld klikken om de track een andere naam te geven.
  • Track Controls: Dezelfde trackbediening die in de op van een track in de tijdlijn te vinden zijn, zijn ook hier beschikbaar: vergrendelen/ontgrendelen (Lock/Unlock), automatische trackkeuze (Auto Track Select), videotrack in-/uitschakelen, solo en dempen (Mute).
  • Format (alleen audiotrack): Toont de huidige indeling van de audiotrack. Je kunt dit formaat naar een ander formaat wijzigen door met de rechtermuisknop ergens in de rij van een audiotrack te klikken en Change Track Type te kiezen en vervolgens voor een ander type te kiezen in het contextmenu.
  • Monitor (alleen audiotrack): Selecteert welke tracks kunnen worden geselecteerd in het vervolgkeuzemenu monitor in de rechterbovenhoek van de Edit Timeline- of Fairlight-paginavensters.
  • ADC (alleen audiotrack): Als je dit vakje aanvinkt, wordt Automatic Delay Compensation (ADC) voor de track ingeschakeld.

Door op het optiemenu van de Tracks Index te klikken, kunt u tracktypes (video, audio, ondertiteling) opnemen in of uitsluiten van de tracklijst.

Home van ComBron » Handleidingen » DaVinci Resolve handleiding » DaVinci Resolve 18.5 » Edit » Tracks opnieuw ordenen/indelen in de Tracks-index