Bel Edo Dijkgraaf rechtstreeks: 06-45622210

Contrastversie favicon ComBron Communicatie Wat is html en hoe is het ontstaan?

Html staat voor HyperText Markup Language en is de standaardtaal voor het maken van webpagina’s. Html bepaalt de betekenis en structuur van de webinhoud.

Html wordt vaak ondersteund door andere technologieën zoals Cascading Style Sheets (CSS) en JavaScript om het uiterlijk en het gedrag van een webpagina te beschrijven. Webbrowsers ontvangen html-documenten van een webserver of van lokale opslag en zetten deze om in multimediale webpagina’s.

Tim Berner-Lee: uitvinder van html

Html is ontstaan in 1989, toen de natuurkundige Tim Berners-Lee, die werkzaam was bij het CERN-onderzoeksinstituut in Zwitserland, een memo schreef waarin hij een internetgebaseerd hypertextsysteem voorstelde. Hij bedacht html en schreef de eerste browser- en serversoftware eind 1990. Dat jaar werkte hij samen met Robert Cailliau, een datasystemeningenieur bij CERN, aan een gezamenlijk verzoek om financiering, maar het project werd niet formeel aangenomen door CERN.

Uitvinder html Tim Berners-Lee van CERN op 11 juli 1994 bij zijn computer.
Tim Berners-Lee (foto: CERN).

De eerste versie van de HyperText Markup Language, html 1.0, werd uitgebracht in 1991 en bestond uit 18 html-elementen. Sindsdien is html geëvolueerd met verschillende versies die nieuwe functies en mogelijkheden toevoegden. De huidige versie van HyperText Markup Language, bekend als html5, werd gepubliceerd in 2014 en wordt gebruikt om video- en audio-inhoud weer te geven, voornamelijk met behulp van het <canvas>-element samen met Javascript.

Wat zijn enkele “Nederlandse” termen die met html te maken hebben?

Hier zijn enkele Nederlandse termen die met HyperText Markup Language te maken hebben:

 • Element: Een onderdeel van een html-document dat de inhoud of de opmaak bepaalt. Een element bestaat meestal uit een begin- en eindtag, zoals <p> en </p>, die de naam van het element omringen met “<” en “>”.
 • Tag: Een code die aangeeft hoe een element moet worden weergegeven of geïnterpreteerd door de browser. Sommige tags hebben attributen die extra informatie geven over het element, zoals <img src=”foto.jpg” alt=”een foto”>.
 • Attribuut: Een eigenschap of kenmerk van een element dat extra informatie geeft over het element of de manier waarop het moet worden weergegeven. Een attribuut bestaat uit een naam en een waarde, gescheiden door een “=”-teken of src=”foto.jpg”.
 • Hyperlink: Een verwijzing naar een andere webpagina of bron op het internet. Een hyperlink wordt gemaakt met behulp van het -element, dat een href-attribuut heeft dat het adres van de bestemming aangeeft, zoals <a href=”https://combron.nl/”>Communicatiebureau voor slimme ondernemers</a>.
 • Hypertext: Een tekst die hyperlinks bevat die webpagina’s met elkaar verbinden, binnen een website of tussen websites. Hypertext is een fundamenteel aspect van het web. Door inhoud te uploaden naar het internet en deze te koppelen aan pagina’s die door andere mensen zijn gemaakt, word je een actieve deelnemer aan het wereldwijde web.
Bronnen en lezenswaardigheden
 1. HTML: HyperText Markup Language (MDN – Web Docs van Mozilla, in het Engels)
 2. HyperText Markup Language (Wikipedia, in het Nederlands)
 3. HTML History (W3Schools, in het Engels)
 4. What is HTML (W3Schools, in het Engels)
 5. History of HTML (Boston University, in het Engels)
 6. History of HTML (Tutorials Tonight, in het Engels)
 7. HTML ISO Language Code Reference (W3Schools, in het Engels)
 8. CSS Cascading Style Sheets (ComBron, in het Nederlands)

Foto Tim Berners-Lee: © CERN

Home van ComBron » Duiding jargon en vaktechnische begrippen » Wat is html en hoe is het ontstaan?