Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse naam voor de General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG standaardiseert voor particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie de regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Svg (afbeelding) van de Europese vlag met de letters AVG.

De AVG is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) en moet het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen en persoonsgegevens binnen de Europese Unie beschermen.

De reden dat ook websites buiten de EU aan de regels moeten voldoen, is omdat de verordening wereldwijd geldt voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie.

Het Openbaar Ministerie en opsporingsinstanties vallen onder een andere (aparte) privacywetgeving. Voor alle andere bedrijven en organisaties heeft ComBron enkele handreikingen vertaald zodat de gebruikers van ondermeer Gravity Forms en MailPoet niet meer zijn aangewezen op een Engelse tekst.