Wat er opviel tijdens de reclame...

Marketing in Nederland is bij vlagen briljant maar doorgaans ondermaats.

ComBron bespreekt hier wat er opviel "in de reclame". Zowel positief als negatief. Dat gebeurt al sinds oktober 2011, maar periodiek maken we schoon schip, want de commentaren hebben ongeveer dezelfde houdbaarheidsdatum als de commercials zelf.